Marathi Katha With Moral | तुम्ही हत्ती नाही माणूस आहात

Marathi Katha With Moral | तुम्ही हत्ती नाही माणूस आहात Read Marathi Katha With Moral : एक माणूस रस्त्याने चालत होता. तेव्हा त्याने रस्त्याच्या बाजूला बसलेल्यां हत्तीना पहिले आणि तो क्षणभर थांबला. त्याने पाहिलं कि हत्तीच्या पुढच्या पाया मध्ये एक

Read more

Marathi Story With Moral | मराठी गोष्टी /मराठी कथा

Marathi Story With Moral | पेला खाली ठेवा नैतिक मराठी कथा वाचा Marathi Story With Moral: एका शिक्षकाने पाण्याने भरलेला पेला हातात घेऊन आपल्या वर्गातील शिकवणीला सुरुवात केली. त्याने तो पेला हातात वर उचलून सर्व विद्यार्थीना दाखवला आणि विचारले की

Read more